Ring eller skriv:  61 28 84 74  |  rasmussengerda@hotmail.com

Jeg er født i 1954. Jeg er uddannet socialrådgiver og siden efteruddannet familieterapeut på Kempler Instituttet og på Elbjerg kursuscenter hos Ruth Hansen og Helle Jensen Desuden har jeg løbende deltaget i andre psykoterapeutiske  kursusforløb, bl.a. om neuroaffektiv udvikling og mindfulness.

 

Jeg er uddannet supervisor på Kempler Instituttet og hos  Susanne Bang.

 

Siden 1990 har jeg arbejdet med psykoterapi. Jeg har været ansat i Ungdomspsykiatrien og i Studenterrådgivningen og kombinerede det med at arbejde i min egen praksis. Siden 1997 har jeg udelukkende arbejdet med terapi, supervision i egen praksis og som konsulent og undervisning og ved bl.a. kursusafdelingen på Psykiatrisk Hospital, Risskov, Psykoterapeutisk Institut Århus, Kempler Instituttet og Dansk Familieterapeutisk Institut, DFTI.

Jeg har været medlem af Psykoterapeut Foreningen siden 1997.

Familie

Jeg voksede op som det ældste af 4 børn i en familie, der blev ramt af min mors og søsters død, mens jeg endnu var barn. Det betød at min interesse for eksistentielle spørgsmål, familiedynamik og sorg blev udviklet i en tidlig alder.

 

Jeg dannede familie med min mand for mere end 30 år siden, og sammen har vi to børn, der nu selv er blevet forældre..

 

Hvis du er interesseret i at se mit CV, kan du se mere herunder.

Uddannelse og efteruddannelser

 

1977-80: Uddannet socialrådgiver fra Den Sociale Højskole, Århus

1987-90: Efteruddannelse i familieterapi ved Kempler Instituttet

1998: Supervisionsuddannelse ved Peter Mortensen, Kempler Instituttet

1999-00: Efteruddannelse i samtale med børn ved Helle Jensen, Kempler Instituttet

2000-03: Kursus i gruppesupervision ved Susanne Bang, Psykoterapeut Foreningen

2008-10: Efteruddannelse i psykoterapi på Elbjerg Kursuscenter v. psykologerne Ruth Hansen og Helle Jensen.

 

Arbejdsforhold og ansættelser

 

2010-: Underviser og konsulent på Dansk Familieterapeutiusk Institut, DFTI

2008-10: Underviser på familieterapeutuddannelsen, Kempler Instituttet

2001-10: Underviser ved Uddannelsesafdelingen i Psykiatrisk Hospital Risskov:

Nøglepersonuddannelse for medarbejdere i psykiatrien om at tale med børn og familier, hvor der er forældre med psykisk lidelse

 

2008-09: Underviser ved Psykoterapeutisk Institut Århus

2002-06: Underviser ved Psykoterapeutisk Institut Århus

2005-08: Underviser ved Tab-og Traumeuddannelsen, DSH

1996-2010: Konsulent ved Kempler Instituttet

1995-97: Arbejde ved Studenterrådgivningen i Århus:

1995-99: Terapeut i tab- og traumegruppen

1993: Starter privat praksis som psykoterapeut

1990-1995: Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Risskov, bl.a. terapeut for grupper med unge, der havde forsøgt selvmord og grupper for forældre til børn med spiseforstyrrelser.

1994-1995: Underviser i psykiatri ved socialrådgiveruddannelsen på Den Sociale Højskole i Århus

1981-1990: Ansat i Århus kommunes socialforvaltning som sagsbehandler, familiebehandler og konsulent i Sociallægeinstitutionen.